News

Нови доставки

Дата  14.06.2018

Следващата доставка нови автомобили MAN TGX 18.460 Efficient Line 3

фирма КНС-Кериер Нетуърк Сълюшън очаква през юли 2018 година

 

Дата 01.07.2017

През август месец 2017 година фирма КНС-Кериер Нетуърк Сълюшън

получи втората доставка от 40 нови седлови влекача

MAN TGX 18.460 Efficient Line 3

Дата 01.06.2017

През юни месец 2017 година фирма КНС-Кериер Нетуърк Сълюшън

получи пъвата доставка от 40 нови седлови влекача

MAN TGX 18.460 Efficient Line 3